Expert radzi

Skraplanie pary wodnej na drzwiach, oszronienia w okresie zimowym

Jednym z nielicznych problemów zgłaszanych przez klientów jest pojawienie się skroplin wody na powierzchni drzwi zewnętrznych od strony wew. pomieszczeń, a w niektórych przypadkach - dotyczy to okresów zimowych - oszronienie lub wręcz pojawianie się lodu na wewnętrznej powierzchni drzwi - szczególnie na szybach i przy listwach przyszybowych. Powoduje to niszczenie powierzchni lakierniczej, odbarwianie się i powstawanie niejednokrotnie pleśni. Niektórzy klienci zgłaszają z tego tytułu reklamację nie zdając sobie sprawy z tego, że przyczyna tego stanu rzeczy tkwi nie w drzwiach lecz w nieprawidłowej wentylacji w ich własnym domu.
Wyraszanie się pary wodnej na wewnętrznej stronie szyby oraz powierzchni drzwi jest zjawiskiem, które ma miejsce gdy wewnątrz pomieszczenia panuje duża wilgotność powietrza oraz występuje duża różnica temperatur (wewnętrznej i zewnętrznej). Zjawisko to jest określane mianem "punktu rosy".
Wilgotność względna w pomieszczeniach zgodnie z polskimi normami powinna zawierać się w przedziale nie większym niż 50 - 55 %. Wilgotność powyżej 65% sprzyja rozwojowi grzybów pleśniowych.
W takiej sytuacji pod wpływem mrozów, już od ok. -7 °C na drzwiach może pojawić się szron.
Z powodu niskich temperatur na zewnątrz użytkownicy mieszkań nie wietrzą ich z odpowiednią częstotliwością, doprowadzając do podwyższenia wilgotności w mieszkaniu. Niska temperatura szyby i podniesiona wilgotność powietrza skutkuje przekroczeniem punktu rosy i wykropleniem się, co w warunkach bardzo niskich temperatur powoduje jej zamarzanie.
W takiej sytuacji należy przede wszystkim sprawdzić poprawność działania wentylacji grawitacyjnej. Sprawdzenie wentylacji powinno polegać na kontroli drożności pionów wentylacyjnych. Należy także pamiętać, że powietrze powinno płynąć z przedpokoju do pomieszczenia kuchennego, a nie odwrotnie - co w przypadku zamontowania w przedpokoju drzwi zewnętrznych, przez które od razu wychodzimy na zewnątrz budynku ( bez zastosowania tzw. kurtyny powietrznej, np. "werandy") powoduje intensywne skraplanie się pary wodnej na ich powierzchni. Dodatkowo należy także zapewnić dopływ świeżego powietrza poprzez intensywne lecz krótkie wietrzenie pomieszczenia lub zastosować nawiewniki okienne.